ตำแหน่งงานย้อนหลังที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
[ต.เลขที่ 0031]
( 26/06/2562 - 12/07/2562 )
สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
[ต.เลขที่ 3666]
( 04/02/2562 - 22/02/2562 )
สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
[ต.เลขที่ 3382]
( 10/09/2561 - 28/09/2561 )
สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
[ต.เลขที่ 3516]
( 23/04/2561 - 11/05/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
( 05/01/2561 - 12/01/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3348]
( 12/10/2560 - 08/11/2560 )
สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
[ต.เลขที่ 3381]
( 05/04/2560 - 18/04/2560 )
สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
[ต.เลขที่ 3382]
( 28/03/2560 - 07/04/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3345]
( 16/05/2559 - 10/06/2559 )
สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่
( 02/06/2558 - 15/06/2558 )
***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

นักวิชาการเงินและบัญชี [ต.เลขที่ 3382]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 10/09/2561 - 28/09/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
เบอร์โทรศัพท์ : 074 282055 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :