ตำแหน่งงานย้อนหลังที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
[ต.เลขที่ 607 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (วุฒิปริญญาตรีทางด้านการกีฬา)]
( 04/04/2562 - 30/04/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
[ต.เลขที่ 605,607]
( 23/01/2562 - 20/02/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
( 14/12/2561 - 27/12/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ -]
( 19/11/2561 - 03/12/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
[ต.เลขที่ 606]
( 12/10/2561 - 01/11/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
( 25/07/2561 - 10/08/2561 )
สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
[ต.เลขที่ 256]
( 26/03/2561 - 13/04/2561 )
สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
[ต.เลขที่ 256]
( 20/10/2560 - 31/10/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ -]
( 09/10/2560 - 19/10/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ 123]
( 25/08/2560 - 04/09/2560 )
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
[ต.เลขที่ 247]
( 26/10/2559 - 11/11/2559 )
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
( 27/06/2559 - 08/07/2559 )
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
( 26/08/2558 - 11/09/2558 )
***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 03/09/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7331-3142 Email ติดต่อ : nuruddeen.m@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :