ตำแหน่งงานย้อนหลังที่เลือก

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
( 22/06/2563 - 10/07/2563 )
สำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายโครงการพิเศษ
[ต.เลขที่ -]
( 28/05/2563 - 16/06/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
[ต.เลขที่ 406]
( 29/01/2563 - 12/02/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 157]
( 31/07/2562 - 15/08/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
[ต.เลขที่ 607 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (วุฒิปริญญาตรีทางด้านการกีฬา)]
( 10/06/2562 - 19/07/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
[ต.เลขที่ 607 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (วุฒิปริญญาตรีทางด้านการกีฬา)]
( 04/04/2562 - 30/04/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
[ต.เลขที่ 605,607]
( 23/01/2562 - 20/02/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
( 14/12/2561 - 27/12/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ -]
( 19/11/2561 - 03/12/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
[ต.เลขที่ 606]
( 12/10/2561 - 01/11/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
( 25/07/2561 - 10/08/2561 )
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ฝ่ายวิจัยและบริการ
( 07/05/2561 - 25/05/2561 )
สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
[ต.เลขที่ 256]
( 26/03/2561 - 13/04/2561 )
สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
[ต.เลขที่ 256]
( 20/10/2560 - 31/10/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ -]
( 09/10/2560 - 19/10/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ 123]
( 25/08/2560 - 04/09/2560 )
คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
[ต.เลขที่ -]
( 18/04/2560 - 12/04/2560 )
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
[ต.เลขที่ 247]
( 26/10/2559 - 11/11/2559 )
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
( 27/06/2559 - 08/07/2559 )
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
( 26/08/2558 - 11/09/2558 )
 
***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ 239]

ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 02/06/2565 - 14/06/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 15/08/2565    
เบอร์โทรศัพท์ : 074-282043 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :