ตำแหน่งงานย้อนหลังที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 214]
( 07/08/2563 - 24/08/2563 )
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
[ต.เลขที่ 277]
( 14/02/2563 - 28/02/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ 204]
( 26/11/2562 - 12/12/2562 )
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
( 19/07/2562 - 09/08/2562 )
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
( 14/06/2562 - 30/06/2562 )
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
( 14/06/2562 - 30/06/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ 206]
( 22/05/2562 - 07/06/2562 )
สถาบันสันติศึกษา สำนักงานเลขานุการ
( 08/03/2562 - 22/03/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ วุฒิปริญญาตรีทางด้านประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/วาริชศาสตร์]
( 21/02/2562 - 07/03/2562 )
สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา
[ต.เลขที่ 273]
( 20/02/2562 - 04/03/2562 )
สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา
[ต.เลขที่ 274]
( 20/02/2562 - 04/03/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ 218]
( 16/11/2561 - 03/12/2561 )
สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
[ต.เลขที่ 174]
( 10/09/2561 - 28/09/2561 )
สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
[ต.เลขที่ 174]
( 05/07/2561 - 17/07/2561 )
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
[ต.เลขที่ 0112]
( 28/05/2561 - 12/07/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ -]
( 08/05/2561 - 22/05/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ 02 วิเทศสัมพันธ์]
( 18/04/2561 - 04/05/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ 03 ทะเบียนและประมวลผล]
( 18/04/2561 - 04/05/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ 04 บัณฑิตศึกษา]
( 18/04/2561 - 04/05/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ 01 รับนักศึกษาใหม่]
( 18/04/2561 - 04/05/2561 )
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ
[ต.เลขที่ 104]
( 26/02/2561 - 15/04/2561 )
สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
[ต.เลขที่ 181]
( 14/03/2561 - 23/03/2561 )
สำนักงานอธิการบดี กองทะเบียนและประมวลผล
[ต.เลขที่ 167]
( 08/03/2561 - 20/03/2561 )
สถาบันสันติศึกษา สำนักงานเลขานุการ
( 06/02/2561 - 20/02/2561 )
สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
[ต.เลขที่ 181]
( 09/01/2561 - 19/01/2561 )
สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
[ต.เลขที่ 183]
( 09/01/2561 - 19/01/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
( 18/12/2560 - 22/12/2560 )
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ
[ต.เลขที่ 104 >>เลื่อนประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นวันที่ 3 พ.ย.60<<]
( 25/09/2560 - 06/10/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ 212]
( 25/08/2560 - 04/09/2560 )
สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
[ต.เลขที่ 169]
( 25/07/2560 - 04/08/2560 )
สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
[ต.เลขที่ 215]
( 11/07/2560 - 21/07/2560 )
สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
[ต.เลขที่ 255]
( 03/07/2560 - 14/07/2560 )
สำนักงานอธิการบดี หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ 254]
( 02/06/2560 - 15/06/2560 )
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ
[ต.เลขที่ 104]
( 01/05/2560 - 15/05/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 201,407,304]
( 04/11/2559 - 18/11/2559 )
สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
[ต.เลขที่ 021]
( 26/09/2559 - 07/10/2559 )
สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
( 17/12/2558 - 30/12/2558 )
สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
( 15/12/2558 - 25/12/2558 )
สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
( 16/07/2558 - 14/08/2558 )
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ
( 16/07/2558 - 14/08/2558 )
***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 277]

ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 14/02/2563 - 28/02/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 20/04/2563    
เบอร์โทรศัพท์ : 074-282043 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :