ตำแหน่งงานย้อนหลังที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่
[ต.เลขที่ 155]
( 20/11/2561 - 15/01/2562 )
สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่
[ต.เลขที่ 155]
( 15/08/2561 - 08/10/2561 )
***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

ช่างเขียนแบบ [ต.เลขที่ 155]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 09/10/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
เบอร์โทรศัพท์ : 074 282055 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :