***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

วิศวกร [ต.เลขที่ 263]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 15/08/2561 - 30/08/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
เบอร์โทรศัพท์ : 0740282055 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :