ตำแหน่งงานย้อนหลังที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 11111]
( 10/07/2563 - 29/07/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 0000]
( 27/04/2563 - 18/05/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 556]
( 04/09/2562 - 04/10/2562 )
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ
[ต.เลขที่ -]
( 07/08/2562 - 06/09/2562 )
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
( 29/04/2562 - 28/06/2562 )
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ
( 05/03/2562 - 05/04/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3656]
( 01/11/2561 - 15/11/2561 )
สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่
[ต.เลขที่ 263]
( 15/08/2561 - 30/08/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3656]
( 16/07/2561 - 10/08/2561 )
คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานคณะ
[ต.เลขที่ 3617]
( 19/03/2561 - 15/06/2561 )
สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
( 18/10/2559 - 03/11/2559 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 2853]
( 16/05/2559 - 30/06/2559 )
สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน
( 07/08/2558 - 21/08/2558 )
***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

วิศวกร [ต.เลขที่ 0000]

ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 27/04/2563 - 18/05/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 26/06/2563    
เบอร์โทรศัพท์ : 077278802-3 Email ติดต่อ : marisa.ku@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :