คู่มือระบบสมัครงานออนไลน์สำหรับการเจ้าหน้าที่

Next

คู่มือการใช้งานระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำหรับการเจ้าหน้าที่คณะ

Version 1.0

วันที่ 30 เมษายน 2558

เข้าใช้งานระบบ

จัดการข้อมูลใบสมัครงาน

- ยืนยันชำระเงิน(ผู้สมัครมาชำระเงินที่หน่วยงาน/ทางไปรษณีย์)

- ยืนยันชำระเงิน(ผู้สมัครชำระเงินผ่านทางธนาคารและบันทึกเข้าระบบแล้ว)

- ออกเลขที่นั่งสอบ

- บันทึกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

- ยืนยันผู้สอบผ่านการคัดเลือก

- Export ข้อมูล

เพิ่มไฟล์ประกาศสิทธิ์สอบ/ผลสอบ

- ประกาศสิทธิ์สอบข้อเขียน

- ประกาศสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

- ประกาศผลการสอบคัดเลือก

จัดการข้อมูลประกาศรับสมัครงาน

- เพิ่มประกาศรับสมัครงาน

- แก้ไขประกาศรับสมัครงาน

- ลบประกาศรับสมัครงาน

- เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน

- ขยายเวลาประกาศรับสมัครงาน

- เสร็จสิ้นการรับสมัครงาน/ปิดประกาศรับสมัครงาน

- ย้อนสถานะประกาศรับสมัครงาน

ค้นหาข้อมูลฝากประวัติ

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites