เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานผู้เป็นเจ้าของข้อมูล และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้สมัครงานได้รับความคุ้มครองดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนจะนำไปใช้ในการดำเนินการ อันประกอบด้วยการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบ และทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานโดยชอบธรรม ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
        ทางมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอความยินยอมในการเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบในขั้นตอนต่างๆของการสมัครงานและคัดสรรบุคลากรเพื่อเข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยต่อไปได้ และหากท่านต้องการ ถอนความยินยอม ในภายหลัง สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ยังอีเมล personnel@group.psu.ac.th ทางเราจะทำการยกเลิกการเก็บและทำการลบข้อมูลของท่าน อันจะมีผลให้ท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานเว็บไซต์หรือสมัครงานออนไลน์ได้ จนกว่าท่านจะเข้ามาลงทะเบียนใหม่และให้ความยินยอมการเก็บข้อมูลกับเราอีกครั้ง
          สำหรับ ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วก่อนหน้านี้ ต้องเข้าสู่ระบบเพื่อทำการยินยอมให้เก็บข้อมูล ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 หากไม่ได้เข้ามาทำการยินยอมให้เก็บข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน แต่ท่านยังคงสามารถเข้ามาลงทะเบียนใช้งานกับระบบใหม่ได้ในภายหลัง
          กรณีที่ท่าน ไม่ยินยอม ให้เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่านจะ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการใดๆในเว็บไซต์สมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยได้ แต่ยังคงสามารถเรียกดูข้อมูลการประกาศรับสมัครแบบบุคคลภายนอกที่ยังไม่ลงทะเบียนเท่านั้น  ท่านสามารถอ่านรายละเอียด ประกาศความเป็นส่วนตัว เพิ่มเติมได้ >> ที่นี่
1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th จากนั้นคลิกเลือกเมนู "ลงทะเบียน" หรือคลิกลิงค์ >>ที่นี่<< เพื่ออ่านขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครที่ควรทราบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อ] เพื่อลงทะเบียน
2. กรอกข้อมูลลงใน "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้คราวละแท็บ โดยจะต้องบันทึกข้อมูลในแท็บแรกให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลในแท็บอื่นๆได้ เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [บันทึกและดำเนินการต่อ]
3. เมื่อบันทึกข้อมูลแท็บ "ข้อมูลทั่วไป" เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลรหัสผ่านที่ทางระบบกำหนดให้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครได้ป้อนไว้ เพื่อนำมาใช้งานการเข้าสู่ระบบได้ในภายหลัง หรือทำการดำเนินการกรอกข้อมูลลงทะเบียนของท่านต่อในแท็บอื่นๆ
4. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน ซึ่งแท็บข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกในการสมัครงาน มีดังนี้คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่อยู่อาศัย และข้อมูลประวัติการศึกษา ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์
  เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยข้อมูลส่วนอื่นระบบจะถือเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองในการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรับสมัครงาน
5. กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกเมนู ข้อมูลส่วนตัว >> แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จากนั้นระบบจะแสดง "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
6. เลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร โดยการคลิกลิงค์ ชื่อตำแหน่ง ที่ต้องการและกดปุ่ม "สมัครที่นี่"
7. ระบบจะดึงข้อมูลการสมัครงานของท่านมาแสดงในเอกสารประกอบการสมัคร แต่ยังไม่ถือเป็นการสมัครงานที่สมบูรณ์ จนกว่าท่านจะทำการกดปุ่ม "ยืนยันการสมัครงาน"
8. กรณีที่มีข้อมูลผู้ลงทะเบียน ไม่มีความเคลื่อนไหวเกิน 2 ปี ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลของท่าน แต่ท่านสามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานกับระบบใหม่ได้ในภายหลัง
9. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบ สามารถอ่านได้จากคู่มือ โดยการคลิกลิงค์ อื่นๆ >> คู่มือการใช้งาน หรือคลิกลิงค์ >> ที่นี่

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 
ค้นหาภายในวิทยาเขต :
ส่วนงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ประกาศรับสมัคร (45) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (27) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ (8) ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (6) ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือก (30)
 ประกาศรับสมัคร จำนวน : 45 รายการ
***คลิกชื่อตำแหน่ง เพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน/ดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ***
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครประกาศผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 มิ.ย. 65 - 22 ก.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ    
2. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ 3945] คณะทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 มิ.ย. 65 - 15 ก.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
3. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2187] คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
4. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 0215] สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 มิ.ย. 65 - 08 ก.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
5. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 0205] สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารและการจัดการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 มิ.ย. 65 - 08 ก.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
6. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 0183] สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารและการจัดการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 มิ.ย. 65 - 08 ก.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
7. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 มิ.ย. 65 - 07 ก.ค. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ ..] สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิ.ย. 65 - 05 ก.ค. 65   << วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี >>
 
ประกาศ -  
9. วิศวกร [ต.เลขที่ -] สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิ.ย. 65 - 05 ก.ค. 65   << วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี >>
 
ประกาศ -  
10. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มิ.ย. 65 - 29 ก.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ    
11. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2168] คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 18 เม.ย. 65 - 18 ก.ค. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
12. อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 17 มิ.ย. 65 - 31 ก.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
13. อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 17 มิ.ย. 65 - 31 ก.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
14. อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 ก.ย. 64 - 31 ก.ค. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
15. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 4315] สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
16. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 0025] สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
17. อาจารย์ [ต.เลขที่ 0167] คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มิ.ย. 65 - 30 ส.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ--  
18. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1166] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 13 มิ.ย. 65 - 12 ก.ย. 65   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ-   
19. อาจารย์ [ต.เลขที่ 0073, 1050, 3734, 3879, 1317] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (5 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 13 มิ.ย. 65 - 12 ก.ย. 65   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ-   
20. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3877, 0109] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 13 มิ.ย. 65 - 12 ก.ย. 65   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ-   
123