1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th จากนั้นคลิกเลือกเมนู "ลงทะเบียน" หรือคลิกลิงค์ >>ที่นี่<< เพื่ออ่านขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครที่ควรทราบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อ] เพื่อลงทะเบียน
2. กรอกข้อมูลลงใน "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้คราวละแท็บ โดยจะต้องบันทึกข้อมูลในแท็บแรกให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลในแท็บอื่นๆได้ เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [บันทึกและดำเนินการต่อ]
3. เมื่อบันทึกข้อมูลแท็บ "ข้อมูลทั่วไป" เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลรหัสผ่านที่ทางระบบกำหนดให้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครได้ป้อนไว้ เพื่อนำมาใช้งานการเข้าสู่ระบบได้ในภายหลัง หรือทำการดำเนินการกรอกข้อมูลลงทะเบียนของท่านต่อในแท็บอื่นๆ
4. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน ซึ่งแท็บข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกในการสมัครงาน มีดังนี้คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่อยู่อาศัย และข้อมูลประวัติการศึกษา ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์
  เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยข้อมูลส่วนอื่นระบบจะถือเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองในการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรับสมัครงาน
5. กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกเมนู ข้อมูลส่วนตัว >> แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จากนั้นระบบจะแสดง "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
6. เลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร โดยการคลิกลิงค์ ชื่อตำแหน่ง ที่ต้องการและกดปุ่ม "สมัครที่นี่"
7. ระบบจะดึงข้อมูลการสมัครงานของท่านมาแสดงในเอกสารประกอบการสมัคร แต่ยังไม่ถือเป็นการสมัครงานที่สมบูรณ์ จนกว่าท่านจะทำการกดปุ่ม "ยืนยันการสมัครงาน"
8. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบ สามารถอ่านได้จากคู่มือ โดยการคลิกลิงค์ อื่นๆ >> คู่มือการใช้งาน หรือคลิกลิงค์ >> ที่นี่

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 
ค้นหาภายในวิทยาเขต :
ส่วนงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ประกาศรับสมัคร (43) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (23) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ (1) ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (6) ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือก (9)
 ประกาศรับสมัคร จำนวน : 43 รายการ
***คลิกชื่อตำแหน่ง เพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน/ดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ***
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครประกาศผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย สถาบันสันติศึกษา สำนักงานบริหารสถาบัน (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 21 ต.ค. 64 - 05 พ.ย. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
2. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3842] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 ก.ย. 64 - 30 พ.ย. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
3. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 0145] สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 19 ต.ค. 64 - 29 ต.ค. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
4. อาจารย์ [ต.เลขที่ 0109, 3877] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 18 ต.ค. 64 - 17 ม.ค. 65   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ-   
5. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3878] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 18 ต.ค. 64 - 17 ม.ค. 65   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ-   
6. อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 12 ต.ค. 64 - 30 พ.ย. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
7. นักวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 ต.ค. 64 - 05 พ.ย. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
8. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ [ต.เลขที่ 023] สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 ต.ค. 64 - 21 ต.ค. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
9. คนสวน [ต.เลขที่ 0000] สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (7 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 11 ต.ค. 64 - 26 ต.ค. 64   << วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี >>
 
ประกาศ--  
10. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3880, 0110] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 11 ต.ค. 64 - 10 ม.ค. 65   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
11. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2490] คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 มี.ค. 64 - 09 ธ.ค. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ    
12. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 06 ต.ค. 64 - 20 ต.ค. 64   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
13. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3850] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 พ.ค. 64 - 15 พ.ย. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
14. อาจารย์ [ต.เลขที่ 0073, 3879, 3734, 1050] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (4 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 ต.ค. 64 - 03 พ.ย. 64   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
15. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2259] คณะวิทยาการอิสลาม สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 ก.ย. 64 - 30 ธ.ค. 64   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ--  
16. นักวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 23 ก.ย. 64 - 31 ต.ค. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
17. อาจารย์ [ต.เลขที่ อาจารย์วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ครั้งที่ 10)] คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 ม.ค. 64 - 24 ธ.ค. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
18. อาจารย์ [ต.เลขที่ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3749 (ครั้งที่ 1)] คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 ม.ค. 64 - 24 ธ.ค. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
19. อาจารย์ [ต.เลขที่ อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย (ครั้งที่ 2)] คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 ม.ค. 64 - 24 ธ.ค. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
20. อาจารย์ [ต.เลขที่ ต.วิทยาศาสตร์ทั่วไป] คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 ส.ค. 63 - 24 ธ.ค. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
123