1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th จากนั้นคลิกเลือกเมนู "ลงทะเบียน" หรือคลิกลิงค์ >>ที่นี่<< เพื่ออ่านขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครที่ควรทราบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อ] เพื่อลงทะเบียน
2. กรอกข้อมูลลงใน "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้คราวละแท็บ โดยจะต้องบันทึกข้อมูลในแท็บแรกให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลในแท็บอื่นๆได้ เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [บันทึกและดำเนินการต่อ]
3. เมื่อบันทึกข้อมูลแท็บ "ข้อมูลทั่วไป" เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลรหัสผ่านที่ทางระบบกำหนดให้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครได้ป้อนไว้ เพื่อนำมาใช้งานการเข้าสู่ระบบได้ในภายหลัง หรือทำการดำเนินการกรอกข้อมูลลงทะเบียนของท่านต่อในแท็บอื่นๆ
4. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน ซึ่งแท็บข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกในการสมัครงาน มีดังนี้คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่อยู่อาศัย และข้อมูลประวัติการศึกษา ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์
  เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยข้อมูลส่วนอื่นระบบจะถือเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองในการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรับสมัครงาน
5. กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกเมนู ข้อมูลส่วนตัว >> แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จากนั้นระบบจะแสดง "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
6. เลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร โดยการคลิกลิงค์ ชื่อตำแหน่ง ที่ต้องการและกดปุ่ม "สมัครที่นี่"
7. ระบบจะดึงข้อมูลการสมัครงานของท่านมาแสดงในเอกสารประกอบการสมัคร แต่ยังไม่ถือเป็นการสมัครงานที่สมบูรณ์ จนกว่าท่านจะทำการกดปุ่ม "ยืนยันการสมัครงาน"
8. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบ สามารถอ่านได้จากคู่มือ โดยการคลิกลิงค์ อื่นๆ >> คู่มือการใช้งาน หรือคลิกลิงค์ >> ที่นี่

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 
ค้นหาภายในวิทยาเขต :
คณะ/หน่วยงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือก
 ประกาศรับสมัคร
***คลิกชื่อตำแหน่ง เพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน/ดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ***
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครประกาศผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2595] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 10 ก.ค. 63 - 09 ต.ค. 63   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
2. อาจารย์ [ต.เลขที่ 0083] คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ก.ค. 63 - 29 ก.ย. 63   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
3. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2227] คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ก.ค. 63 - 29 ก.ย. 63   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
4. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3747] คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ก.ค. 63 - 29 ก.ย. 63   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
5. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3748 , 3749] คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ก.ค. 63 - 29 ก.ย. 63   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
6. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1039] คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 27 เม.ย. 63 - 31 ส.ค. 63   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
7. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 214] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63   << วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี >>
 
ประกาศ -  
8. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1036] คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พ.ค. 63 - 15 ส.ค. 63   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
9. อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พ.ค. 63 - 15 ส.ค. 63   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
10. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1271] คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 13 ก.ค. 63 - 13 ส.ค. 63   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
11. นักตรวจสอบภายใน [ต.เลขที่ 1351] สำนักงานอธิการบดี หน่วยตรวจสอบภายใน (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ก.ค. 63 - 06 ส.ค. 63   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
12. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3906] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 10 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
13. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 505] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 10 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
14. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2693] คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 มิ.ย. 63 - 31 ก.ค. 63   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ    
15. ครู คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มิ.ย. 63 - 31 ก.ค. 63  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
16. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3374] คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มิ.ย. 63 - 31 ก.ค. 63   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
17. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3375] คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มิ.ย. 63 - 31 ก.ค. 63   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
18. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3747] คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พ.ค. 63 - 31 ก.ค. 63   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
19. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1625] คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 พ.ค. 63 - 31 ก.ค. 63  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
20. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3019] คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 31 มี.ค. 63 - 30 ก.ค. 63   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
12