1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th จากนั้นคลิกเลือกเมนู "ลงทะเบียน" หรือคลิกลิงค์ >>ที่นี่<< เพื่ออ่านขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครที่ควรทราบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อ] เพื่อลงทะเบียน
2. กรอกข้อมูลลงใน "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้คราวละแท็บ โดยจะต้องบันทึกข้อมูลในแท็บแรกให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลในแท็บอื่นๆได้ เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [บันทึกและดำเนินการต่อ]
3. เมื่อบันทึกข้อมูลแท็บ "ข้อมูลทั่วไป" เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลรหัสผ่านที่ทางระบบกำหนดให้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครได้ป้อนไว้ เพื่อนำมาใช้งานการเข้าสู่ระบบได้ในภายหลัง หรือทำการดำเนินการกรอกข้อมูลลงทะเบียนของท่านต่อในแท็บอื่นๆ
4. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน ซึ่งแท็บข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกในการสมัครงาน มีดังนี้คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่อยู่อาศัย และข้อมูลประวัติการศึกษา ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์
  เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยข้อมูลส่วนอื่นระบบจะถือเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองในการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรับสมัครงาน
5. กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกเมนู ข้อมูลส่วนตัว >> แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จากนั้นระบบจะแสดง "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
6. เลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร โดยการคลิกลิงค์ ชื่อตำแหน่ง ที่ต้องการและกดปุ่ม "สมัครที่นี่"
7. ระบบจะดึงข้อมูลการสมัครงานของท่านมาแสดงในเอกสารประกอบการสมัคร แต่ยังไม่ถือเป็นการสมัครงานที่สมบูรณ์ จนกว่าท่านจะทำการกดปุ่ม "ยืนยันการสมัครงาน"
8. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบ สามารถอ่านได้จากคู่มือ โดยการคลิกลิงค์ อื่นๆ >> คู่มือการใช้งาน หรือคลิกลิงค์ >> ที่นี่

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 
ค้นหาภายในวิทยาเขต :
คณะ/หน่วยงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือก
 ประกาศรับสมัคร
***คลิกชื่อตำแหน่ง เพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน/ดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ***
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครประกาศผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ม.ค. 62 - 19 เม.ย. 62   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ม.ค. 62 - 15 มี.ค. 62   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ    
3. บรรณารักษ์ [ต.เลขที่ 3753] สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 08 ก.พ. 62 - 08 มี.ค. 62   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
4. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 1008] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. 62 - 04 มี.ค. 62   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ -  
5. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 1024] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. 62 - 04 มี.ค. 62   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
6. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3481] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. 62 - 04 มี.ค. 62   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ -  
7. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3721] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. 62 - 04 มี.ค. 62   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
8. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ -] ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 ม.ค. 62 - 01 มี.ค. 62   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ 3722] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 08 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
10. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 2204] คณะเศรษฐศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
11. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2490] คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 ม.ค. 62 - 28 ก.พ. 62   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
12. ช่างเทคนิค สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 18 ม.ค. 62 - 28 ก.พ. 62  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
13. อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 ธ.ค. 61 - 28 ก.พ. 62   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
14. อาจารย์ [ต.เลขที่ 6406] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ม.ค. 62 - 25 ก.พ. 62   << วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี >>
 
ประกาศ -  
15. นักวิชาการเงินและบัญชี [ต.เลขที่ 3666] สำนักงานอธิการบดี กองคลัง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
16. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ 605,607] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 23 ม.ค. 62 - 20 ก.พ. 62   << วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี >>
 
ประกาศ -  
17. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2939] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 21 ม.ค. 62 - 18 ก.พ. 62   << วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี >>
 
ประกาศ--