1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th จากนั้นคลิกเลือกเมนู "ลงทะเบียน" หรือคลิกลิงค์ >>ที่นี่<< เพื่ออ่านขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครที่ควรทราบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อ] เพื่อลงทะเบียน
2. กรอกข้อมูลลงใน "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้คราวละแท็บ โดยจะต้องบันทึกข้อมูลในแท็บแรกให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลในแท็บอื่นๆได้ เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [บันทึกและดำเนินการต่อ]
3. เมื่อบันทึกข้อมูลแท็บ "ข้อมูลทั่วไป" เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลรหัสผ่านที่ทางระบบกำหนดให้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครได้ป้อนไว้ เพื่อนำมาใช้งานการเข้าสู่ระบบได้ในภายหลัง หรือทำการดำเนินการกรอกข้อมูลลงทะเบียนของท่านต่อในแท็บอื่นๆ
4. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน ซึ่งแท็บข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกในการสมัครงาน มีดังนี้คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่อยู่อาศัย และข้อมูลประวัติการศึกษา ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์
  เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยข้อมูลส่วนอื่นระบบจะถือเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองในการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรับสมัครงาน
5. กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกเมนู ข้อมูลส่วนตัว >> แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จากนั้นระบบจะแสดง "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
6. เลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร โดยการคลิกลิงค์ ชื่อตำแหน่ง ที่ต้องการและกดปุ่ม "สมัครที่นี่"
7. ระบบจะดึงข้อมูลการสมัครงานของท่านมาแสดงในเอกสารประกอบการสมัคร แต่ยังไม่ถือเป็นการสมัครงานที่สมบูรณ์ จนกว่าท่านจะทำการกดปุ่ม "ยืนยันการสมัครงาน"
8. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบ สามารถอ่านได้จากคู่มือ โดยการคลิกลิงค์ อื่นๆ >> คู่มือการใช้งาน หรือคลิกลิงค์ >> ที่นี่

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 
ค้นหาภายในวิทยาเขต :
ส่วนงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ประกาศรับสมัคร (40) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (27) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ (2) ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (9) ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือก (24)
 ประกาศรับสมัคร จำนวน : 40 รายการ
***คลิกชื่อตำแหน่ง เพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน/ดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ***
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครประกาศผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. อาจารย์ [ต.เลขที่ ต.วิทยาศาสตร์ทั่วไป] คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 ส.ค. 63 - 31 ก.ค. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
2. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. 65 - 17 มิ.ย. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ    
3. นักวิชาการอุดมศึกษา คณะรัฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 06 พ.ค. 65 - 23 พ.ค. 65   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
4. ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (8 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 19 เม.ย. 65 - 20 พ.ค. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ    
5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 05 พ.ค. 65 - 23 พ.ค. 65   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
6. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1115] สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 03 พ.ค. 65 - 02 มิ.ย. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี >>
 
ประกาศ--  
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (4 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 03 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ    
8. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [ต.เลขที่ Vet-028] คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 29 เม.ย. 65 - 16 พ.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
9. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 29 เม.ย. 65 - 20 พ.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ--  
10. อาจารย์ [ต.เลขที่ 6410] สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65   << วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี >>
 
ประกาศ--  
11. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 27 เม.ย. 65 - 25 พ.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
12. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ F771] สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 เม.ย. 65 - 31 พ.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
13. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3353] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 เม.ย. 65 - 20 พ.ค. 65   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ--  
14. อาจารย์ [ต.เลขที่ อาจารย์ภาษาไทย (เลขอัตรา 3745)] คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 ส.ค. 64 - 20 มิ.ย. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
15. สัตวแพทย์ [ต.เลขที่ Vet-027, Vet-040 และ Vet-058] คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (3 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 มี.ค. 65 - 30 เม.ย. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
16. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 962] คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 มี.ค. 65 - 12 พ.ค. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
17. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3695] คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 18 เม.ย. 65 - 17 พ.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
18. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2168] คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 18 เม.ย. 65 - 16 มิ.ย. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
19. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 0664] คณะวิทยาการสื่อสาร สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 18 เม.ย. 65 - 12 พ.ค. 65   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
20. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1935, 3752, 3888 (สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ)] คณะวิทยาการสื่อสาร (3 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 12 พ.ย. 64 - 30 มิ.ย. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ-   
12