1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th จากนั้นคลิกเลือกเมนู "ลงทะเบียน" หรือคลิกลิงค์ >>ที่นี่<< เพื่ออ่านขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครที่ควรทราบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อ] เพื่อลงทะเบียน
2. กรอกข้อมูลลงใน "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้คราวละแท็บ โดยจะต้องบันทึกข้อมูลในแท็บแรกให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลในแท็บอื่นๆได้ เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [บันทึกและดำเนินการต่อ]
3. เมื่อบันทึกข้อมูลแท็บ "ข้อมูลทั่วไป" เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลรหัสผ่านที่ทางระบบกำหนดให้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครได้ป้อนไว้ เพื่อนำมาใช้งานการเข้าสู่ระบบได้ในภายหลัง หรือทำการดำเนินการกรอกข้อมูลลงทะเบียนของท่านต่อในแท็บอื่นๆ
4. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน ซึ่งแท็บข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกในการสมัครงาน มีดังนี้คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่อยู่อาศัย และข้อมูลประวัติการศึกษา ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์
  เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยข้อมูลส่วนอื่นระบบจะถือเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองในการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรับสมัครงาน
5. กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกเมนู ข้อมูลส่วนตัว >> แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จากนั้นระบบจะแสดง "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
6. เลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร โดยการคลิกลิงค์ ชื่อตำแหน่ง ที่ต้องการและกดปุ่ม "สมัครที่นี่"
7. ระบบจะดึงข้อมูลการสมัครงานของท่านมาแสดงในเอกสารประกอบการสมัคร แต่ยังไม่ถือเป็นการสมัครงานที่สมบูรณ์ จนกว่าท่านจะทำการกดปุ่ม "ยืนยันการสมัครงาน"
8. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบ สามารถอ่านได้จากคู่มือ โดยการคลิกลิงค์ อื่นๆ >> คู่มือการใช้งาน หรือคลิกลิงค์ >> ที่นี่

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 
ค้นหาภายในวิทยาเขต :
ส่วนงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือก
 ประกาศรับสมัคร
***คลิกชื่อตำแหน่ง เพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน/ดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ***
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครประกาศผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3019 เทคโนโลยีการศึกษา] คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 02 ก.ย. 63 - 26 ก.พ. 64   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
2. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1036 จิตวิทยาการปรึกษา] คณะศึกษาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 ต.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
3. อาจารย์ [ต.เลขที่ จิตวิทยา] คณะศึกษาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 ต.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
4. อาจารย์ [ต.เลขที่ หลักสูตรและการสอน] คณะศึกษาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 ต.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
5. อาจารย์ [ต.เลขที่ ต.ชีววิทยา] คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 ส.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
6. อาจารย์ [ต.เลขที่ คณิตศาสตร์] คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 ส.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
7. อาจารย์ [ต.เลขที่ ต.เคมี 3488] คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 ส.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
8. อาจารย์ [ต.เลขที่ ต.ประถมศึกษา ] คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 ส.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
9. อาจารย์ [ต.เลขที่ ต.วิทยาศาสตร์ทั่วไป] คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 ส.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
10. อาจารย์ [ต.เลขที่ ต.วิทยาศาสตร์ทั่วไป] คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 ส.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
11. อาจารย์ [ต.เลขที่ ตำแหน่งฟิสิกส์] คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 ส.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
12. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2227] คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ก.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
13. อาจารย์ [ต.เลขที่ อ.สุขศึกษา อัตรา 1039] คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ก.ย. 63 - 25 พ.ย. 63   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
14. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3373] คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 23 ก.ย. 63 - 20 พ.ย. 63   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
15. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3894] สำนักวิทยบริการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 05 ต.ค. 63 - 06 พ.ย. 63   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
16. บรรณารักษ์ [ต.เลขที่ 3894] สำนักวิทยบริการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 05 ต.ค. 63 - 06 พ.ย. 63   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
17. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3864] คณะสัตวแพทยศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 ก.ย. 63 - 30 ต.ค. 63   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ    
18. อาจารย์ [ต.เลขที่ เคมี 1625] คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 23 ก.ย. 63 - 30 ต.ค. 63   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
19. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3351 พลศึกษา] คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 02 ก.ย. 63 - 30 ต.ค. 63   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
20. อาจารย์ [ต.เลขที่ อ.ด้านสังคมศึกษา อัตรา 3743 , อ.ด้านวิทยาศาสตร์ อัตรา 3744, อ.ด้านภาษาไทย อัตรา 3745] คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (3 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 02 ก.ย. 63 - 30 ต.ค. 63   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
12