1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th จากนั้นคลิกเลือกเมนู "ลงทะเบียน" หรือคลิกลิงค์ >>ที่นี่<< เพื่ออ่านขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครที่ควรทราบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อ] เพื่อลงทะเบียน
2. กรอกข้อมูลลงใน "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้คราวละแท็บ โดยจะต้องบันทึกข้อมูลในแท็บแรกให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลในแท็บอื่นๆได้ เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [บันทึกและดำเนินการต่อ]
3. เมื่อบันทึกข้อมูลแท็บ "ข้อมูลทั่วไป" เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลรหัสผ่านที่ทางระบบกำหนดให้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครได้ป้อนไว้ เพื่อนำมาใช้งานการเข้าสู่ระบบได้ในภายหลัง หรือทำการดำเนินการกรอกข้อมูลลงทะเบียนของท่านต่อในแท็บอื่นๆ
4. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน ซึ่งแท็บข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกในการสมัครงาน มีดังนี้คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่อยู่อาศัย และข้อมูลประวัติการศึกษา ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์
  เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยข้อมูลส่วนอื่นระบบจะถือเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองในการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรับสมัครงาน
5. กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกเมนู ข้อมูลส่วนตัว >> แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จากนั้นระบบจะแสดง "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
6. เลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร โดยการคลิกลิงค์ ชื่อตำแหน่ง ที่ต้องการและกดปุ่ม "สมัครที่นี่"
7. ระบบจะดึงข้อมูลการสมัครงานของท่านมาแสดงในเอกสารประกอบการสมัคร แต่ยังไม่ถือเป็นการสมัครงานที่สมบูรณ์ จนกว่าท่านจะทำการกดปุ่ม "ยืนยันการสมัครงาน"
8. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบ สามารถอ่านได้จากคู่มือ โดยการคลิกลิงค์ อื่นๆ >> คู่มือการใช้งาน หรือคลิกลิงค์ >> ที่นี่

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 
ค้นหาภายในวิทยาเขต :
ส่วนงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ประกาศรับสมัคร (35) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (22) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ (2) ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (5) ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือก (9)
 ประกาศรับสมัคร จำนวน : 35 รายการ
***คลิกชื่อตำแหน่ง เพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน/ดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ***
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครประกาศผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ Customer Support โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงิน] สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 พ.ค. 64 - 08 มิ.ย. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงิน] สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (4 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 พ.ค. 64 - 08 มิ.ย. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร] สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (6 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 พ.ค. 64 - 08 มิ.ย. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ    
4. แม่บ้าน [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 05 พ.ค. 64 - 18 พ.ค. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
5. อาจารย์ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (3 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 06 พ.ย. 63 - 28 พ.ค. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี >>
 
ประกาศ--  
6. ผู้ช่วยนักวิจัย [ต.เลขที่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย] คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 เม.ย. 64 - 12 พ.ค. 64   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 เม.ย. 64 - 14 พ.ค. 64   << วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี >>
 
ประกาศ -  
8. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3841] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 27 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
9. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3743] คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ก.พ. 64 - 31 พ.ค. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
10. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3745] คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ก.พ. 64 - 31 พ.ค. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
11. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3744] คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ก.พ. 64 - 31 พ.ค. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
12. อาจารย์ [ต.เลขที่ อ.สุขศึกษา อัตรา 1039] คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ก.ย. 63 - 30 ก.ค. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
13. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 เม.ย. 64 - 21 พ.ค. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ    
14. อาจารย์ [ต.เลขที่ อาจารย์สาขาจิตวิทยาเด็กพิเศษ หรือ สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ หรือ สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ครั้งที่ 1)] คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
15. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3844] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 31 มี.ค. 64 - 03 พ.ค. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
16. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3849] คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 31 มี.ค. 64 - 03 พ.ค. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
17. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1115] สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 มี.ค. 64 - 30 เม.ย. 64   << วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี >>
 
ประกาศ--  
18. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2777] คณะวิทยาการสื่อสาร สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 พ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ-   
19. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2490] คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 มี.ค. 64 - 16 มิ.ย. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ    
20. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3694,2878] คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานบริหารคณะ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 11 มี.ค. 64 - 20 เม.ย. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
12