เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานผู้เป็นเจ้าของข้อมูล และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้สมัครงานได้รับความคุ้มครองดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนจะนำไปใช้ในการดำเนินการ อันประกอบด้วยการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบ และทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานโดยชอบธรรม ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
        ทางมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอความยินยอมในการเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบในขั้นตอนต่างๆของการสมัครงานและคัดสรรบุคลากรเพื่อเข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยต่อไปได้ และหากท่านต้องการ ถอนความยินยอม ในภายหลัง สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ยังอีเมล personnel@group.psu.ac.th ทางเราจะทำการยกเลิกการเก็บและทำการลบข้อมูลของท่าน อันจะมีผลให้ท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานเว็บไซต์หรือสมัครงานออนไลน์ได้ จนกว่าท่านจะเข้ามาลงทะเบียนใหม่และให้ความยินยอมการเก็บข้อมูลกับเราอีกครั้ง
          สำหรับ ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วก่อนหน้านี้ ต้องเข้าสู่ระบบเพื่อทำการยินยอมให้เก็บข้อมูล ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 หากไม่ได้เข้ามาทำการยินยอมให้เก็บข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน แต่ท่านยังคงสามารถเข้ามาลงทะเบียนใช้งานกับระบบใหม่ได้ในภายหลัง
          กรณีที่ท่าน ไม่ยินยอม ให้เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่านจะ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการใดๆในเว็บไซต์สมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยได้ แต่ยังคงสามารถเรียกดูข้อมูลการประกาศรับสมัครแบบบุคคลภายนอกที่ยังไม่ลงทะเบียนเท่านั้น  ท่านสามารถอ่านรายละเอียด ประกาศความเป็นส่วนตัว เพิ่มเติมได้ >> ที่นี่
1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th จากนั้นคลิกเลือกเมนู "ลงทะเบียน" หรือคลิกลิงค์ >>ที่นี่<< เพื่ออ่านขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครที่ควรทราบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อ] เพื่อลงทะเบียน
2. กรอกข้อมูลลงใน "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้คราวละแท็บ โดยจะต้องบันทึกข้อมูลในแท็บแรกให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลในแท็บอื่นๆได้ เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [บันทึกและดำเนินการต่อ]
3. เมื่อบันทึกข้อมูลแท็บ "ข้อมูลทั่วไป" เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลรหัสผ่านที่ทางระบบกำหนดให้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครได้ป้อนไว้ เพื่อนำมาใช้งานการเข้าสู่ระบบได้ในภายหลัง หรือทำการดำเนินการกรอกข้อมูลลงทะเบียนของท่านต่อในแท็บอื่นๆ
4. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน ซึ่งแท็บข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกในการสมัครงาน มีดังนี้คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่อยู่อาศัย และข้อมูลประวัติการศึกษา ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์
  เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยข้อมูลส่วนอื่นระบบจะถือเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองในการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรับสมัครงาน
5. กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกเมนู ข้อมูลส่วนตัว >> แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จากนั้นระบบจะแสดง "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
6. เลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร โดยการคลิกลิงค์ ชื่อตำแหน่ง ที่ต้องการและกดปุ่ม "สมัครที่นี่"
7. ระบบจะดึงข้อมูลการสมัครงานของท่านมาแสดงในเอกสารประกอบการสมัคร แต่ยังไม่ถือเป็นการสมัครงานที่สมบูรณ์ จนกว่าท่านจะทำการกดปุ่ม "ยืนยันการสมัครงาน"
8. กรณีที่มีข้อมูลผู้ลงทะเบียน ไม่มีความเคลื่อนไหวเกิน 2 ปี ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลของท่าน แต่ท่านสามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานกับระบบใหม่ได้ในภายหลัง
9. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบ สามารถอ่านได้จากคู่มือ โดยการคลิกลิงค์ อื่นๆ >> คู่มือการใช้งาน หรือคลิกลิงค์ >> ที่นี่

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 
ค้นหาภายในวิทยาเขต :
ส่วนงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ประกาศรับสมัคร (52) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (37) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ (5) ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (10) ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือก (44)
 ประกาศรับสมัคร จำนวน : 52 รายการ
***คลิกชื่อตำแหน่ง เพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน/ดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ***
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครประกาศผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 19 ก.ย. 65 - 28 ต.ค. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ    
2. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ (8 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 05 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
3. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 ส.ค. 65 - 19 ต.ค. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
4. อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 17 มิ.ย. 65 - 31 ต.ค. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
5. อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 17 มิ.ย. 65 - 31 ต.ค. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
6. อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 ก.ย. 64 - 31 ต.ค. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
7. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 4237, 4238, 4239] สถาบันฮาลาล สำนักงานบริหารสถาบัน (3 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
8. อาจารย์ [ต.เลขที่ 4236] สถาบันฮาลาล สำนักงานบริหารสถาบัน (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 ต.ค. 65 - 02 พ.ย. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ--  
9. อาจารย์ [ต.เลขที่ 0694, 3357] สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายบริหาร (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ก.ย. 65 - 15 พ.ย. 65   << วิทยาเขตตรัง >>
 
ประกาศ-   
10. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ 4321] สำนักวิทยบริการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 ส.ค. 65 - 17 ต.ค. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ -- 
11. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ 4320] สำนักวิทยบริการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 ส.ค. 65 - 17 ต.ค. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ -- 
12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ 4319] สำนักวิทยบริการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 ส.ค. 65 - 17 ต.ค. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ -- 
13. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ 4318] สำนักวิทยบริการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 ส.ค. 65 - 17 ต.ค. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ -- 
14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ 4317] สำนักวิทยบริการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 ส.ค. 65 - 17 ต.ค. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ -- 
15. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3359] คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 31 ส.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
16. นักวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 27 ก.ย. 65 - 12 ต.ค. 65   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
17. อาจารย์ [ต.เลขที่ 43332, 4333] สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายบริหาร (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 05 ส.ค. 65 - 15 พ.ย. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตตรัง >>
 
ประกาศ-   
18. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 0066] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 ก.ย. 65 - 10 ต.ค. 65   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
19. พนักงานขับรถยนต์ [ต.เลขที่ 168] สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 06 ก.ย. 65 - 10 ต.ค. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี >>
 
ประกาศ-   
20. นักวิชาการเงินและบัญชี [ต.เลขที่ 3931] สำนักงานอธิการบดี กองคลัง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
123