1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th จากนั้นคลิกเลือกเมนู "ลงทะเบียน" หรือคลิกลิงค์ >>ที่นี่<< เพื่ออ่านขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครที่ควรทราบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อ] เพื่อลงทะเบียน
2. กรอกข้อมูลลงใน "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้คราวละแท็บ โดยจะต้องบันทึกข้อมูลในแท็บแรกให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลในแท็บอื่นๆได้ เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [บันทึกและดำเนินการต่อ]
3. เมื่อบันทึกข้อมูลแท็บ "ข้อมูลทั่วไป" เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลรหัสผ่านที่ทางระบบกำหนดให้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครได้ป้อนไว้ เพื่อนำมาใช้งานการเข้าสู่ระบบได้ในภายหลัง หรือทำการดำเนินการกรอกข้อมูลลงทะเบียนของท่านต่อในแท็บอื่นๆ
4. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน ซึ่งแท็บข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกในการสมัครงาน มีดังนี้คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่อยู่อาศัย และข้อมูลประวัติการศึกษา ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์
  เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยข้อมูลส่วนอื่นระบบจะถือเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองในการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรับสมัครงาน
5. กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกเมนู ข้อมูลส่วนตัว >> แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จากนั้นระบบจะแสดง "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
6. เลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร โดยการคลิกลิงค์ ชื่อตำแหน่ง ที่ต้องการและกดปุ่ม "สมัครที่นี่"
7. ระบบจะดึงข้อมูลการสมัครงานของท่านมาแสดงในเอกสารประกอบการสมัคร แต่ยังไม่ถือเป็นการสมัครงานที่สมบูรณ์ จนกว่าท่านจะทำการกดปุ่ม "ยืนยันการสมัครงาน"
8. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบ สามารถอ่านได้จากคู่มือ โดยการคลิกลิงค์ อื่นๆ >> คู่มือการใช้งาน หรือคลิกลิงค์ >> ที่นี่

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 
ค้นหาภายในวิทยาเขต :
ส่วนงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ประกาศรับสมัคร (28) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (19) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ (2) ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (6) ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือก (10)
 ประกาศรับสมัคร จำนวน : 28 รายการ
***คลิกชื่อตำแหน่ง เพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน/ดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ***
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครประกาศผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. พนักงานขับรถยนต์ สถาบันสันติศึกษา สำนักงานบริหารสถาบัน (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 ก.ค. 64 - 11 ส.ค. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 23 ก.ค. 64 - 09 ส.ค. 64   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
3. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3842] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 29 มิ.ย. 64 - 13 ส.ค. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
4. วิศวกร คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 13 ก.ค. 64 - 30 ก.ค. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
5. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3880,0110] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 ก.ค. 64 - 13 ส.ค. 64   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
6. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3850] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 พ.ค. 64 - 27 ส.ค. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 09 ก.ค. 64 - 06 ส.ค. 64   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
8. อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 มิ.ย. 64 - 30 ก.ค. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ-   
9. อาจารย์ [ต.เลขที่ 0109, 3877] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ก.ค. 64 - 06 ต.ค. 64   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ-   
10. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3878] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ก.ค. 64 - 06 ต.ค. 64   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ-   
11. อาจารย์ [ต.เลขที่ 0073, 3879, 3734] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (3 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ก.ค. 64 - 30 ก.ค. 64   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
12. นักวิชาการเงินและบัญชี [ต.เลขที่ 0410] สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 05 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
13. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3841] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 29 มิ.ย. 64 - 31 ต.ค. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
14. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1271] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 29 มิ.ย. 64 - 31 ก.ค. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
15. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2490] คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 มี.ค. 64 - 23 ก.ย. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ    
16. อาจารย์ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (3 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 06 พ.ย. 63 - 30 ก.ค. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี >>
 
ประกาศ--  
17. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3847 และ 3848] คณะวิทยาศาสตร์ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 11 มิ.ย. 64 - 30 ก.ค. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
18. อาจารย์ [ต.เลขที่ ภาษาญี่ปุ่น ] คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 ธ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
19. อาจารย์ [ต.เลขที่ -] คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 ธ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
20. อาจารย์ [ต.เลขที่ -] คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 ธ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
12