1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th จากนั้นคลิกเลือกเมนู "ลงทะเบียน" หรือคลิกลิงค์ >>ที่นี่<< เพื่ออ่านขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครที่ควรทราบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อ] เพื่อลงทะเบียน
2. กรอกข้อมูลลงใน "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้คราวละแท็บ โดยจะต้องบันทึกข้อมูลในแท็บแรกให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลในแท็บอื่นๆได้ เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [บันทึกและดำเนินการต่อ]
3. เมื่อบันทึกข้อมูลแท็บ "ข้อมูลทั่วไป" เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลรหัสผ่านที่ทางระบบกำหนดให้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครได้ป้อนไว้ เพื่อนำมาใช้งานการเข้าสู่ระบบได้ในภายหลัง หรือทำการดำเนินการกรอกข้อมูลลงทะเบียนของท่านต่อในแท็บอื่นๆ
4. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน ซึ่งแท็บข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกในการสมัครงาน มีดังนี้คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่อยู่อาศัย และข้อมูลประวัติการศึกษา ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์
  เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยข้อมูลส่วนอื่นระบบจะถือเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองในการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรับสมัครงาน
5. กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกเมนู ข้อมูลส่วนตัว >> แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จากนั้นระบบจะแสดง "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
6. เลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร โดยการคลิกลิงค์ ชื่อตำแหน่ง ที่ต้องการและกดปุ่ม "สมัครที่นี่"
7. ระบบจะดึงข้อมูลการสมัครงานของท่านมาแสดงในเอกสารประกอบการสมัคร แต่ยังไม่ถือเป็นการสมัครงานที่สมบูรณ์ จนกว่าท่านจะทำการกดปุ่ม "ยืนยันการสมัครงาน"
8. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบ สามารถอ่านได้จากคู่มือ โดยการคลิกลิงค์ อื่นๆ >> คู่มือการใช้งาน หรือคลิกลิงค์ >> ที่นี่

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 
ค้นหาภายในวิทยาเขต :
ส่วนงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ประกาศรับสมัคร (37) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (23) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ (1) ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (3) ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือก (16)
 ประกาศรับสมัคร จำนวน : 37 รายการ
***คลิกชื่อตำแหน่ง เพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน/ดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ***
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครประกาศผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ Vet-055] คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 11 ม.ค. 65 - 25 ม.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ    
2. นักวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 11 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
3. นักวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ศูนย์วิจัยพัฒนศึกษาเพื่อความยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 10 ก.พ. 65 - 10 ก.พ. 65   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
4. อาจารย์ [ต.เลขที่ 0760 , 1149 , 0694 , 3357] สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายบริหาร (4 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 10 ม.ค. 65 - 15 มี.ค. 65   << วิทยาเขตตรัง >>
 
ประกาศ -- 
5. นักวิชาการอุดมศึกษา คณะรัฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 11 ม.ค. 65 - 02 ก.พ. 65   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
6. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร [ต.เลขที่ 103] สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 05 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 65   << วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี >>
 
ประกาศ -  
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ    
8. สัตวแพทย์ [ต.เลขที่ Vet-074] คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ธ.ค. 64 - 18 ม.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
9. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2490] คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 มี.ค. 64 - 22 มิ.ย. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ    
10. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2168 และ 3695] คณะทรัพยากรธรรมชาติ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ธ.ค. 64 - 31 ธ.ค. 65   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
11. พยาบาล [ต.เลขที่ 0145] คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกรรม (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 31 ธ.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
12. อาจารย์ [ต.เลขที่ 0073, 3879, 3734, 1050, 1317] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (5 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ธ.ค. 64 - 14 มี.ค. 65   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
13. อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 ก.ย. 64 - 31 มี.ค. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
14. อาจารย์ [ต.เลขที่ 0330] สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 08 ธ.ค. 64 - 15 ก.พ. 65   << วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี >>
 
ประกาศ    
15. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3842] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 ก.ย. 64 - 14 ม.ค. 65  /*ขยายเวลา*/ << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ-   
16. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ธ.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
17. ช่างเทคนิค คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ธ.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64   << วิทยาเขตหาดใหญ่ >>
 
ประกาศ -  
18. อาจารย์ชาวต่างประเทศ [ต.เลขที่ 6405] สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 02 ธ.ค. 64 - 04 ม.ค. 65   << วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี >>
 
ประกาศ    
19. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3728] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 ธ.ค. 64 - 28 ก.พ. 65   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ    
20. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3887 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ)] คณะวิทยาการสื่อสาร (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 12 พ.ย. 64 - 31 ม.ค. 65   << วิทยาเขตปัตตานี >>
 
ประกาศ-   
12