คำแนะนำเบื้องต้น

 ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th จากนั้นคลิกเลือกเมนู "ลงทะเบียน" อ่านขั้นตอนการและเงื่อนไขการสมัครที่ควรทราบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อ] เพื่อลงทะเบียน
2. กรอกข้อมูลลงใน "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้ทีละแท็บ โดยจะต้องบันทึกแท็บแรกให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลแท็บอื่นๆได้
เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [บันทึกและดำเนินการต่อ]
3. โดยเมื่อบันทึกข้อมูลแท็บ "ข้อมูลทั่วไป" เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลรหัสผ่านที่ทางระบบกำหนดให้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครได้ป้อนไว้ เพื่อนำมาใช้งานการเข้าสู่ระบบได้ในภายหลัง
4. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน และกดปุ่ม "บันทึกและดำเนินการต่อ" เพื่อบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสมัครงานออนไลน์
5. ผู้สมัครจะใช้เลขรหัสบัตรประชาชนในการเข้าระบบ และใช้รหัสผ่านที่ทางระบบออกให้ในเริ่มต้น เพื่อเข้าใช้งานระบบ แต่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เองในภายหลัง โดยการคลิกลิงค์เมนู "เปลี่ยนรหัสผ่าน"   
6. กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม [แก้ไขข้อมูล] จากนั้นระบบจะแสดง "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง

 เงื่อนไขการลงทะเบียน

1. ผู้สมัครจะต้องยินยอมและให้คำรับรองว่า ข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ จึงจะสามาถลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางระบบ และสมัครงานได้
2. ผู้สมัครจะต้องทำการป้อนข้อมูลในส่วนของ "ข้อมูลทั่วไป" ให้ครบถ้วนเสียก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ โดยทางระบบจะส่งรหัสผ่านไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ป้อนข้อมูลไว้ เพื่อการเข้าใช้งานระบบในครั้งต่อไป
3. ผู้สมัครจะสามารถลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวต่อท่านเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้

เงื่อนไขการสมัครงานที่ควรทราบ

1. ผู้ที่ต้องการสมัครงานจะต้องทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางระบบเสียก่อน
2. ผู้ที่ต้องการสมัครงานจะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ ก่อนทำการสมัครงานออนไลน์ในตำแหน่งที่สนใจ

ขั้นตอนการสมัครงาน

1. เมื่อผู้ใช้ได้ทำการลงทะเบียน และล็อกอินเข้าสู่ระบบไว้เรียบร้อยแล้ว จะทำการค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่สนใจได้จากลิงค์ "หน้าหลัก"
2. ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งที่ตนสนใจได้ ซึ่งสามารถค้นได้ตาม "วิทยาเขต" หรือ "คณะ/หน่วยงาน" หรือ "ชื่อตำแหน่ง" ที่ต้องการค้นหา และกดปุ่มแว่นขยาย เพื่อทำการค้นหา
3.ระบบจะแสดงรายการตำแหน่งงานที่เปิดรับ ซึ่งจะประกอบด้วย ส่วนต่างๆดังนี้
  - ชื่อตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พร้อมทั้งจำนวนอัตราที่เปิดรับ และสามารถคลิกดูรายละเอียดการประกาศเพิ่มเติมได้จากลิงค์ชื่อตำแหน่งงาน
  - วันที่เริ่มต้น และสิ้นสุดการรับสมัคร
  - ไฟล์ประกาศ : ซึ่งสามารถเคลิกไอคอนเพื่อเรียกดูรายละเอียดไฟล์ประกาศตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้
  - ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ : ซึ่งจะปรากฏไอคอนให้คลิกดูรายละเอียดก็ต่อเมื่อได้มีการปิดรับสมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบให้ผู้สมัครทราบ
  - ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : จะปรากฏไอคอนให้คลิกก็ต่อเมื่อมีการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว และมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  - ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน : จะปรากฏไอคอนให้คลิกก็ต่อเมื่อมีการสอบสัมภาษณ์และได้รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว และมีการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
โดยไฟล์ต่างๆ จะปรากฏให้สามารถคลิกได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศถึงขั้นตอนดังกล่าวเท่านั้น
3. หลังจากที่ผู้ใช้ เรียกดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครจากการคลิกลิงค์ "ชื่อตำแหน่ง" เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏรายละเอียดในตำแหน่งงานดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้พิจารณา
4. เมื่อผู้ใช้ตัดสินใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม "สมัครที่นี่" ซึ่งระบบจะทำการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ป้อนในประวัติการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วหรือไม่
หากครบถ้วนแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลการสมัครเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
5. หากข้อมูลการสมัครที่แสดงยังไม่ถูกต้อง ผู้ใช้สามารถกลับไปทำการแก้ไขข้อมูล โดยคลิกลิงค์เมนู "แก้ไขข้อมูล" ก่อนทำการยืนยันการสมัครงาน
6. เมื่อข้อมูลการสมัครงานครบถ้วน และถูกต้องแล้ว ผู้ใช้ทำการกดปุ่ม "ยืนยันการสมัคร" เพื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเข้าสู่ระบบ
7. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลการสมัครงานของท่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายการประวัติการสมัครงานของท่านที่ผ่านมาทั้งหมด เพื่อให้สามารถเข้ามาดูและตรวจสอบสถานะได้ในภายหลัง


ขั้นตอนการชำระเงิน

1. เมื่อผู้สมัครทำการสมัครงานในตำแหน่งที่สนใจเรียบร้อยแล้ว รายการสมัครดังกล่าวจะมีสถานะเป็น "รอชำระเงิน" เพื่อให้ผู้สมัครเข้ามาแจ้งชำระเงิน
2. หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการชำระเงินไว้ตามธนาคารที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้ในรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครต้องเข้ามาทำการแจ้งชำระเงิน โดยคลิกลิงค์ "รอชำระเงิน"
3. ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลการแจ้งชำระเงิน และกดปุ่ม "บันทึก" เพื่อบันทึกข้อมูลการแจ้งชำระเงิน
4. หลังจากที่ระบบทำการบันทึกข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สถานะการสมัครงานจะเปลี่ยนเป็น "ชำระเงินแล้ว" เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการต่อไป
5. ผู้สมัครสามารถเข้ามาดูรายละเอียดการชำระเงินของตนได้ โดยคลิกลิงค์ "เลขที่สมัครสอบ"

 หลังจากที่ทำการสมัครงานและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถเข้ามาดูรายละเอียดสถานะการสมัครที่เกิดขึ้นโดยการกดลิงค์เมนู "ประวัติการสมัคร" ได้

1. ผู้สมัครจะทำการเลือกรายการ "อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลสำหรับการสืบค้นเพื่อพิจารณาในการรับเข้าทำงานในหน่วยงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝากประวัติ)" ในขั้นตอนการลงทะเบียน
เพื่อข้อมูลดังกล่าวจะสามารถแสดงให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการฝากประวัติ สามารถค้นหาข้อมูลการฝากประวัติที่ท่านป้อนข้อมูลได้
2. ท่านควรจะป้อนข้อมูลที่ต้องการฝากประวัติให้ครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์ในการฝากประวัติของท่านเอง