1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th จากนั้นคลิกเลือกเมนู "ลงทะเบียน" หรือคลิกลิงค์ >>ที่นี่<< เพื่ออ่านขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครที่ควรทราบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อ] เพื่อลงทะเบียน
2. กรอกข้อมูลลงใน "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้คราวละแท็บ โดยจะต้องบันทึกข้อมูลในแท็บแรกให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลในแท็บอื่นๆได้ เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [บันทึกและดำเนินการต่อ]
3. เมื่อบันทึกข้อมูลแท็บ "ข้อมูลทั่วไป" เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลรหัสผ่านที่ทางระบบกำหนดให้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครได้ป้อนไว้ เพื่อนำมาใช้งานการเข้าสู่ระบบได้ในภายหลัง หรือทำการดำเนินการกรอกข้อมูลลงทะเบียนของท่านต่อในแท็บอื่นๆ
4. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน ซึ่งแท็บข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกในการสมัครงาน มีดังนี้คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่อยู่อาศัย และข้อมูลประวัติการศึกษา ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์
  เพื่อแจ้งให้ทราบ โดยข้อมูลส่วนอื่นระบบจะถือเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองในการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรับสมัครงาน
5. กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกเมนู ข้อมูลส่วนตัว >> แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จากนั้นระบบจะแสดง "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
6. เลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร โดยการคลิกลิงค์ ชื่อตำแหน่ง ที่ต้องการและกดปุ่ม "สมัครที่นี่"
7. ระบบจะดึงข้อมูลการสมัครงานของท่านมาแสดงในเอกสารประกอบการสมัคร แต่ยังไม่ถือเป็นการสมัครงานที่สมบูรณ์ จนกว่าท่านจะทำการกดปุ่ม "ยืนยันการสมัครงาน"
8. กรณีที่มีข้อมูลผู้ลงทะเบียน ไม่มีความเคลื่อนไหวเกิน 2 ปี ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลของท่าน แต่ท่านสามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานกับระบบใหม่ได้ในภายหลัง
9. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบ สามารถอ่านได้จากคู่มือ โดยการคลิกลิงค์ อื่นๆ >> คู่มือการใช้งาน หรือคลิกลิงค์ >> ที่นี่

รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน/ฝากประวัติตำแหน่งอาจารย์

ในขณะนี้ท่านยังไม่สามารถนำข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวไปใช้ในการสมัครงานได้ เนื่องจากยังกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน( ข้อมูลประวัติการศึกษา )
***หรือหากมีปัญหา/ข้อสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเปิดตำแหน่งรับสมัครที่แสดงไว้ในประกาศ***
 หมายเหตุ : แท็บข้อมูลจำเป็น(บังคับกรอก)จะมีสัญลักษณ์ แจ้งให้ทราบ และ ข้อมูลที่จำเป็น(บังคับกรอก) จะมีสัญลักษณ์ * กำกับ โดยข้อมูลส่วนอื่นระบบจะถือเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเอง
                  ในการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรับสมัครงาน
1. ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไป

 

   
  ชื่อ* :   นามสกุล* :  
  Name* :   Surname* :  
เลขที่บัตรประชาชน Identification card number/Passport number*      
  วันเกิด* :   อายุ :    
  เบอร์โทรศัพท์* :     E-mail*:     (E-mail ปัจจุบันของผู้สมัครเพื่อใช้ในการรับรหัสผ่านจากระบบ)
รูปถ่าย :
  (รองรับไฟล์นามสกุล .png, .jpg, .jpeg, .bmp ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 5MB เท่านั้น)