1. ผู้สมัครจะทำการเลือกรายการ "อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลสำหรับการสืบค้นเพื่อพิจารณาในการรับเข้าทำงานในหน่วยงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝากประวัติ)" ในขั้นตอนการลงทะเบียน
เพื่อข้อมูลดังกล่าวจะสามารถแสดงให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการฝากประวัติ สามารถค้นหาข้อมูลการฝากประวัติที่ท่านป้อนข้อมูลได้
2. ท่านควรจะป้อนข้อมูลที่ต้องการฝากประวัติให้ครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์ในการฝากประวัติของท่านเอง

รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน/ฝากประวัติตำแหน่งอาจารย์

ในขณะนี้ท่านยังไม่สามารถนำข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวไปใช้ในการสมัครงานได้ เนื่องจากยังกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน( ข้อมูลที่อยู่ และ ประวัติการศึกษา )
***หรือหากมีปัญหา/ข้อสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเปิดตำแหน่งรับสมัครที่แสดงไว้ในประกาศ***
 หมายเหตุ : แท็บข้อมูลจำเป็น(บังคับกรอก)จะมีสัญลักษณ์ แจ้งให้ทราบ โดยข้อมูลส่วนอื่นระบบจะถือเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองในการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรับสมัครงาน
1. ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไป

 
  ชื่อ* :   นามสกุล* :  
  Name* :   Surname* :  
เลขที่บัตรประชาชน Identification card number/Passport number*  
       
วันเกิด* :   จังหวัดที่เกิด* :  
เชื้อชาติ* :   สัญชาติ* :   หมู่โลหิต* :  
ศาสนา* :   เพศ* :        
สถานภาพ* :
  เบอร์โทรศัพท์* :     E-mail*:     (E-mail ปัจจุบันของผู้สมัครเพื่อใช้ในการรับรหัสผ่านจากระบบ)
บุคคลที่ติดต่อได้สะดวก 
  ชื่อ* :   สกุล* :   อาชีพ* :  
  เกี่ยวข้องเป็น* :   เบอร์โทรศัพท์*:          
รูปถ่าย :
  (รองรับไฟล์นามสกุล .png, .jpg, .jpeg, .bmp ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 5MB เท่านั้น)