ฝากประวัติ(อาจารย์)


   คลิกเลือกรูปแบบในการฝากประวัติ

     หากท่านเคยลงทะเบียนกับระบบสมัครงานออนไลน์ไว้แล้วก่อนหน้านี้ ท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย ข้อมูลผู้ใช้ที่ล็อกอินระบบสมัครงานออนไลน์ เพื่อดึงข้อมูลการลงทะเบียนของท่านไปใช้ในการฝากประวัติ(อาจารย์)ได้ โดยการกด    

  ฝากประวัติโดยบุคคลทั่วไป
     หากท่านมีความสนใจจะฝากประวัติของท่านมายังมหาวิทยาลัย และ ยังไม่เคยลงทะเบียนกับระบบสมัครงานออนไลน์ ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อทำการฝากประวัติ(อาจารย์)ของท่านได้ โดยการกด  

   บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถฝากประวัติแทนบุคคลอื่นได้ โดยทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ ด้วย PSU Passport และทำการฝากประวัติ(อาจารย์)ได้ โดยการกด
 
    ฝากประวัติโดยผู้ลงทะเบียนระบบสมัครงานออนไลน์

รหัสผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  
     
  ลืมรหัสผ่าน   
  ฝากประวัติโดยบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์