แก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัว


- เมื่อแก้ไขข้อมูลในแท๊บข้อมูลใด ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "บันทึกและดำเนินการต่อ" ทุกครั้งเพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้ทำการแก้ไขลงในฐานข้อมูลของระบบ

มีขั้นตอนดังนี้


1. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เมนูหลัก "ข้อมูลส่วนตัว" เมนูย่อย "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" ดังรูป


2. ระบบจะแสดงหน้อจอการกรอกข้อมูลในแท๊บต่างๆ ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ (ดูการกรอก/ลบข้อมูลในแท๊บต่างๆได้จากขั้นตอนการลงทะเบียนและสมัครงานในคู่มือ) ดังรูป

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad