ประวัติการสมัครงาน (ติดตามผลการสมัครงาน)

Previous Next

ประวัติการสมัครงาน(ติดตามผลการสมัครงาน)


- สามารถติดตามสถานะการสมัครงานได้จากประวัติการสมัครงานซึ่งจะบอกสถานะของการสมัครงานเอาไว้ และดูได้จากประกาศต่าง ๆ ที่อยู่ในหน้าหลักของระบบ

- สถานะการสมัครงาน มีดังนี้  รอการชำระเงิน รอตรวจสอบสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์สอบ มีสิทธิ์สอบข้อเขียน มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ สอบผ่านการคัดเลือก ไม่ผ่านการคัดเลือก

มีขั้นตอน ดังนี้


1.เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ที่หน้าประกาศรับสมัครงานให้คลิกที่ "ประวัติการสมัครงานของท่าน"  หรือไปที่เมนูหลัก "ข้อมูลสมัครงาน" เมนูย่อย "ประวัติการสมัครงาน" ดังรูป


หรือไปที่เมนูหลัก "ข้อมูลสมัครงาน" เมนูย่อย "ประวัติการสมัครงาน" ดังรูป


2. ระบบจะแสดงประวัติการสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ที่ได้สมัครงานไว้ (สมัครงานเรียบร้อยแล้วสถานะจะเป็น "รอตรวจสอบสิทธิ์" เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่หากครบ เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันสิทธิ์  สถานะการสมัครงานจะเปลี่ยนไป) ดังรูป

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy