บันทึกชำระเงินค่าธรรมเนี่ยมการสมัครงาน

Previous Next

บันทึกชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครงาน


การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครงานให้เป็นไปตามรายละเอียดการประกาศการรับสมัครงานในตำแหน่งงานนั้น ๆ ว่ามีเงื่อนไข มีรายละเอียดสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครงานหรือไม่ อย่างไร

***ให้ท่านอ่านเงื่อนไขการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครงานในประกาศรับสมัครงานให้ละเอียดเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง***


รูปแบบการชำระเงินค่าธรรมเนียม มีดังนี้

1. ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคาร  ---- ท่านต้องเข้ามาบันทึกชำระเงินในระบบด้วยตนเอง(ขั้นตอนอธิบายด้านล่าง)

*****2. ชำระค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่การเงินของหน่วยงานที่ท่านสมัครงาน

*****3. ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางไปรษณีย์ธนาณัติ

*****4. สมัครงานฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม


*****ทั้ง 3 กรณี ด้านบน (2,3,4) คือ ชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่การเงินของหน่วยงานที่ท่านสมัครงาน ผ่านทางไปรษณีย์ธนาณัติ และสมัครงานฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม ท่านไม่ต้องเข้ามาบันทึกชำระเงินผ่านทางระบบ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบใบสมัครและยืนยันการชำระเงินของใบสมัครงานของท่านผ่านทางระบบให้ ซึ่งท่านจะได้รับเลขที่นั่งสอบ และสถานะใบสมัครของท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นมีสิทธิ์สอบอัตโนมัติ หากคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับ*****


       - การบันทึกชำระเงินค่าสมัครให้ท่านไปที่ประวัติการสมัครงาน โดย กดเลือกเมนูหลัก   "ข้อมูลสมัครงาน" เลือกเมนูย่อย "ประวัติการสมัครงาน"  ระบบจะแสดงหน้าจอประวัติสมัครงานของท่าน  โดยมีรายละเอียดเลขที่สมัคร วันที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ ตำแหน่ง คณะ/หน่วยงาน และสถานะการสมัครงานของท่าน

- สำหรับเลขที่นั่งสอบ ท่านจะได้รับเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันการชำระเงินของท่านว่าเป็นความจริง และยืนยันการมีสิทธิ์สอบ ซึ่งท่านสามารถเข้ามาดูในระบบได้ตามวันที่ที่ได้ระบุไว้ในประกาศว่าจะมีการประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ


กรณีที่ท่านชำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้องบันทึกชำระเงินด้วยตนเองให้ดำเนินการ ดังนี้

1. เมื่อผู้สมัครได้ กดสมัครงานในตำแหน่งนั้นเรียบร้อยแล้ว และได้ทำการชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว (โอนผ่านทางธนาคาร) จะต้องทำการบันทึกการชำระเงินการสมัครงานผ่านระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการต่อไปว่าท่านมีสิทธิ์สอบหรือไม่ จะเห็นว่า สถานะการสมัครงานเป็น รอชำระเงิน สำหรับการบันทึกชำระเงิน ให้ท่าน คลิกลิงก์ที่สถานะ รอการชำระเงิน ดังรูป2. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกการชำระเงิน ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วกดปุ่ม "บันทึกข้อมูล" ดังรูป


3. สถานะการสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นรอตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจสอบสิทธิ์ และยืนยันสิทธิ์ต่อไป ดังรูปกรณีที่ท่านชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่การเงินของหน่วยงานที่ท่านสมัครงาน /ชำระผ่านทางไปรษณีย์ธนาณัติ /และสมัครงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย อธิบายดังนี้

กรณีดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบใบสมัครและยืนยันการชำระเงินของใบสมัครงานของท่านผ่านทางระบบให้ โดยที่ท่านไม่ต้องเข้าไปบันทึกชำระเงินด้วยตนเอง  ซึ่งท่านจะได้รับเลขที่นั่งสอบ และสถานะใบสมัครของท่านจะถูกเปลี่ยนเป็น มีสิทธิ์สอบอัตโนมัติ ในกรณีที่ใบสมัครและเงื่อนไขอื่นๆตรงตามประกาศรับสมัคร สำหรับรายละเอียดการสมัครงานของท่านให้ดูได้จากประวัติการสมัครงานของท่าน ซึ่งได้อธิบายไว้แล้วในคู่มือ

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor