ค้นหา/ดูรายละเอียดประกาศสมัครงาน

Previous Next

ค้นหา/ดูรายละเอียประกาศสมัครงาน


- ผู้ใช้สามารถค้นหาประกาศต่าง ๆ ได้จากชื่อตำแหน่งงาน คณะ/หน่วยงาน หรือ แยกตามวิทยาเขต

- ประกาศจะแยกเป็น แท๊บต่าง ๆ หากต้องการดูประกาศในแท๊บใด ให้กดชื่อแท๊บนั้น ๆ จะแสดงรายการประกาศของแท๊บนั้น ๆ มาให้

- หากต้องการดูรายละเอียดของประกาศหรือสมัครงาน ให้กดที่ชื่อประกาศตำแหน่งนั้น ๆ ที่ต้องการดูรายละเอียดหรือสมัครงาน

- ประกาศการสมัครงานที่เป็นการขยายเวลารับสมัคร จะมีข้อความ /ขยายเวลา/ ต่อท้ายจากตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

มีขั้นตอนดังนี้


1. ผู้ใช้ไปที่หน้าหลัก หรือ เลือกเมนูหลัก "ข้อมูลสมัครงาน" เมนูย่อย "ข้อมูลประกาศรับสมัคร" ระบบจะแสดงหน้าจอขั้นตอนการสมัครงานและประกาศตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังรูป

----> สำหรับประกาศการสมัครงานที่เป็นการขยายเวลารับสมัคร จะมีข้อความ /ขยายเวลา/ ต่อท้ายจากตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร


1.1 ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งที่ตนสนใจได้ ซึ่งสามารถค้นได้ตาม "วิทยาเขต" หรือ "คณะ/หน่วยงาน" หรือ "ชื่อตำแหน่ง" ที่ต้องการค้นหา และ กดปุ่มแว่นขยาย เพื่อทำการค้นหา ระบบจะแสดงผลลัพธ์จากการค้นหาให้ผู้ใช้ ดังรูป2. ระบบจะแสดงรายการตำแหน่งงานที่เปิดรับ ซึ่งจะประกอบด้วย ชื่อตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พร้อมทั้งจำนวนอัตราที่เปิดรับ วันที่เริ่มต้น และสิ้นสุดการรับสมัคร และสามารถ กดดูรายละเอียดการประกาศเพิ่มเติมได้จากลิงค์ชื่อตำแหน่งงาน

สำหรับไฟล์จะแยกตามสถานะของการรับสมัครงานเป็นแท็บประกาศต่างๆ โดยจะมีไฟล์ปรากฏให้สามารถคลิกได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศถึงสถานะดังกล่าวเท่านั้น ผู้สมัครสามารถ ดังรูป

กดเลือกแท็บสถานะเพื่อดูไฟล์ประกาศในสถานะนั้นได้ ดังนี้

      (1) ประกาศรับสมัคร

      (2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

      (3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ

      (4) ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

      (5) ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือก3. ผู้ใช้สามารถ เรียกดูรายละเอียดประกาศต่าง ๆ ของตำแหน่งงานที่สนใจได้จากการ กดลิงค์ ชื่อตำแหน่งงาน(1) หรือ ไอคอน PDF(2) หลังตำแหน่งงานนั้น ๆ ได้ โดยสามารถกดเลือกแท็บสถานะการสมัครงาน เพื่อดูไฟล์ประกาศต่าง ๆ ได้ตามสถานะของประกาศซึ่งได้อธิบายไว้แล้วในขั้นตอนที่ 2 ดังรูป


       (1) กรณี กดดูประกาศจากลิงก์ชื่อตำแหน่งงาน ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดประกาศ และไฟล์การประกาศของตำแหน่งงานนั้น เพื่อให้ผู้สมัครได้สมัครงาน หรือ ดูไฟล์ประกาศอื่น ๆ ทั้งหมดของตำแหน่งงานนั้น  ดังรูป


       (2) กรณี กดไอคอน PDFหลังตำแหน่งงานนั้น ระบบจะแสดงไฟล์ประกาศของตำแหน่งงานตามสถานะของประกาศที่ได้กด ไอคอน PDF ดังรูป

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites