กรอกข้อมูลประวัติการศึกษา*

Parent Previous Next

กรอกข้อมูลประวัติการศึกษา*

- เมื่อท่านเพิ่มข้อมูลประวัติการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ต้องกดปุ่ม "บันทึกและดำเนินการต่อ" ทุกครั้งเพื่อบันทึกข้อมูลประวัติการศึกษาของท่านเข้าสู่ระบบ

- ท่านสามารถกรอกข้อมูลประวัติการศึกษาได้มากกว่า 1 รายการ

มีขั้นตอนดังนี้


1. เพิ่มประวัติการศึกษาของท่าน โดยทำการเลือกข้อมูลประวัติการศึกษาของท่านให้ครบถ้วนและถูกต้อง แล้วกดปุ่ม "เพิ่มข้อมูลประวัติการศึกษา" ดังรูป


2. ระบบจะแสดงรายการประวัติการศึกษาที่ท่านได้เพิ่มไว้ (ยังไม่ได้บันทึกลงระบบ) ดังรูป


3. ให้ท่านเพิ่มประวัติการศึกษาจนบครบถ้วน เมื่อเพิ่มประวัติการศึกษาครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม "บันทึกและดำเนินการต่อ" เพื่อบันทึกข้อมูลประวัติการศึกษาเข้าสู่ระบบ ดังรูป

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation