ขั้นตอนการลงทะเบียนและสมัครงาน

Previous Next

ขั้นตอนการลงทะเบียนและสมัครงาน


มีขั้นตอน ดังนี้


1. ลงทะเบียนเพื่อใช้งานสมัครงานออนไลน์ (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน)

(*ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วให้เมื่อ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ได้เลยเพื่อสมัครงาน)

       -  กรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน(Password) ให้เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ แล้วกด [ลืมรหัสผ่าน] ระบบจะให้ท่านใส่ข้อมูลที่จำเป็น และ E-mail Address ที่ท่านเคยกรอกไว้ในข้อมูลส่วนตัว (ตอนลงทะเบียน) อีกครั้งเพื่อรับรหัสผ่าน(Password) ใหม่ที่ทางระบบออกให้ขั้นตอนและวิธีการสมัครงาน

2. สมัครงานตำแหน่งที่ต้องการและยืนยันการสมัครงาน

        ในการสมัครงาน ผู้สมัครจะต้องทำการกรอกข้อมูล 3 แท็บแรก คือ 1.ข้อมูลทั่วไป 2.ข้อมูลที่อยู่ และ 3. ประวัติการศึกษา ให้ครบถ้วนและถูกต้อง จึงจะสามารถสมัครงานออนไลน์ได้
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease