คู่มือการใช้งานระบบสมัครงานออนไลน์


สำหรับ ผู้ที่ต้องการสมัครงาน/ฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563***อ่านก่อนเริ่มสมัครงาน***


(1.) สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเพื่อสมัครงานออนไลน์/ฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(2.) สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเพื่อสมัครงานออนไลน์/ฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator