ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Next

คู่มือการใช้งานระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


สำหรับ ผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการสมัครงาน/ฝากประวัติ

Version 2.0

วันที่ 26 มิถุนายน 2558


**อ่านก่อนเริ่มสมัครงาน**

(1) สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเพื่อสมัครงานออนไลน์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(2) สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อสมัครงานออนไลน์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool