(1)สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเพื่อสมัครงานออนไลน์กับ ม.อ.

Parent Previous Next

(1) สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเพื่อสมัครงานออนไลน์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     

1.1 กด [ลงทะเบียน]

1.2 กรอกข้อมูลทั่วไป (แท๊บ 1 ) สำหรับการลงทะเบียนให้ครบถ้วนและป้อนชื่อ E-mail Address ที่ถูกต้องและยังใช้งานอยู่ เช่น xxxxx@hotmail.com , xxxxx@gmail.com เป็นต้น

1.3 ตรวจสอบ E-mail เพื่อรับ รหัสผู้ใช้ (Login) และรหัสผ่าน (Password)

1.4 ให้จดบันทึก/จำรหัสผู้ใช้ (Login) และรหัสผ่าน (Password) ที่ระบบส่งให้ทาง E-mail Address เพื่อใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป

              - หากท่านสามารถเข้าใช้งานระบบแล้ว ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านตามที่ต้องการได้โดยกด [ข้อมูลส่วนตัว] เลือก [เปลี่ยนรหัสผ่าน]       

1.5 กรอกข้อมูลส่วนอื่น คือ ข้อมูลที่อยู่ และประวัติการศึกษา ให้ครบถ้วน เพื่อเริ่มการสมัครงานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

              - ในการสมัครงาน ผู้สมัครจะต้องทำการกรอกข้อมูล 3 แท็บแรก คือ 1.ข้อมูลทั่วไป 2.ข้อมูลที่อยู่ และ 3. ประวัติการศึกษา ให้ครบถ้วนและถูกต้อง จึงจะสามารถสมัครงานออนไลน์ได้      

          - หากกรอกข้อมูลใน 3 แท๊บดังกล่าวยังไม่ครบ เช่น แท๊บ ประวัติการศึกษา เป็นต้น ระบบจะแสดงข้อความ ดังรูป

1.6 การชำระเงินหรือไม่ชำระเงินค่าสมัคร และดำเนินการอย่างไร ให้เป็นไปตามรายละเอียดในประกาศ สำหรับการบันทึกการชำระเงินให้ศึกษาได้จากหัวข้อ ชำระเงินค่าสมัคร ของคู่มือ


***ข้อแนะนำ

   - ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วก่อนการสมัครงาน    (***ต้องกรอกข้อมูลในแท๊บ 1. ข้อมูลทั่วไป 2. ข้อมูลที่อยู่ 3. ประวัติการศึกษา ให้ครบทั้ง 3 แท๊บ จึงจะกด "สมัครงาน" ได้ )

   - กรอกข้อมูลในแท็บอื่นที่เหลือทั้งหมดให้ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองในการสมัครงานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   - อ่านรายละเอียดของประกาศการรับสมัครงานในตำแหน่งนั้นให้ละเอียดก่อนการสมัครงานทุกครั้ง

   - กรณีที่ท่านใสชื่อ E-mail Address ผิด และไม่ได้รับรหัสผู้ใช้ (Login) และรหัสผ่าน (Password) จากระบบ ให้ท่านติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ได้ที่ E-mail: support@cc.psu.ac.th เพื่อแก้ไขข้อมูล E-mail ที่ถูกต้องให้และส่งรหัสผ่านให้ใหม่อีกครั้ง


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator